Skåpvagnar

Välj din din modell.
CE = Tillverkarens skåp modell
1000/1300/1600 = Totalvikt
BH=199cm invändig höjd
DL=160cm invändig höjd
D= Dörrar
R=Ramp


Producenter